• Godziny otwarcia: Pon - Pt 7:00 - 17:00
 

Dlaczego wszyscy mówią o kodach GTU 12?


GTU_12 – co obejmuje?Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wskazuje na dziesięć konkretnych kategorii działań. Są to wyłącznie usługi:


  • doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.


Księgowość dla freelancerów


Ustawodawca nie zdecydował się na przygotowanie konkretnych definicji wymienionych wyżej usług. Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z wyjaśnień udostępnionych 

przez Ministerstwo Finansów, które sugeruje, aby spojrzeć na dostarczane usługi możliwie szeroko – tak, aby wziąć pod uwagę działania, które stanowią jej prawdziwą treść.

 


Usługi doradcze62.02.1 - Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego


62.02.2 - Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego


66.19.91 - Usługi związane z doradztwem finansowym


69.10.11 - Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego


69.10.12 - Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego


69.10.13 - Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy


69.10.14 - Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego


69.20.3 - Usługi doradztwa podatkowego


70.22.11 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym


70.22.12 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków


70.22.13 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem


70.22.14 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi


70.22.15 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją


70.22.16 - Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem


70.22.3 - Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


71.11.24 - Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych


71.12.11 - Usługi doradztwa technicznego


71.12.31 - Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki


74.90.13 - Usługi doradztwa w sprawach środowiska


74.90.15 - Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa


74.90.19 - Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowaneUsługi księgowe69.20.2 - Usługi rachunkowo-księgoweUsługi prawne69.1 - Usługi prawneUsługi zarządcze62.03.11 - Usługi związane z zarządzaniem siecią


62.03.12 - Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi


63.11.12 - Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)


66.11.19 - Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi


66.30.11 - Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych


66.30.12 - Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi


68.32.11 - Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności


68.32.12 - Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie


68.32.13 - Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie


69.20.4 - Usługi zarządzania masą upadłościową


70.22.17 - Usługi zarządzania procesami gospodarczymi


70.22.2 - Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych


90.02.19.1 - Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnejUsługi marketingowe73.11.12 - Marketing bezpośredni i reklama bezpośredniaUsługi firm centralnych70.1 - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwemUsługi reklamowe73.1 - Usługi reklamoweBania rynku i opinii publicznej


73.2 - Usługi badania rynku i opinii publicznejBadania naukowe i prace rozwojowe72 - Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowychUsługi szkoleniowe85 - Usługi w zakresie edukacjiNajprostszą odpowiedź na to, czy dana firma powinna stosować oznaczenia GTU 12 w deklaracjach podatkowych, jest sprawdzenie kodów PKD podanych przez firmę w ewidencji działalności. W niektórych przypadkach kod GTU obejmuje usługi sklasyfikowane w całym dziale PKD – np. 72 czy 85 – co automatycznie klasyfikuje wszystkie działalności uwzględnione w tych działach do oznaczenia kodem GTU 12.Jak skorzystać ze wskazówek Ministerstwa Finansów?