• Godziny otwarcia: Pon - Pt 7:00 - 17:00
 

Kody GTU – Kto i jak powinien je stosować?

Od 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, obowiązkowe staje się składanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w nowej formie. Od teraz dokument JPK_V7M (lub JPK_V7K – jeśli deklaracje składane są kwartalnie, a nie miesięcznie) obejmuje dwie części:

  • część ewidencyjna – zawierającą dane na temat zakupów oraz dokonanej sprzedaży,
  • część deklaracyjna – obejmującą zakres analogiczny do obecnej deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.


Dokładne wskazanie informacji, które powinny znaleźć się w deklaracji podatkowej, zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Najbardziej dyskutowaną zmianą jest konieczność oznaczania niektórych grup towarów i usług kodami GTU. Jeśli na fakturze znajduje się kilka różnych pozycji,
dla każdej z nich można wpisać w pliku JPK_V7 osobne oznaczenie.TaxBee | Biuro rachunkowe dla fajnych firm


Gdzie umieszczane są kody GTU?


Obecnie obowiązek stosowania oznaczeń dotyczy jedynie pliku w pliku JPK_V7. Przedsiębiorcy nie muszą natomiast umieszczać oznaczeń GTU na fakturach VAT,
choć jeśli będzie to dla nich ułatwieniem, mogą zamieścić taką informację np. w komentarzu do faktury.Inne oznaczenia


Rozporządzenie wprowadza również kilkanaście innych skrótów, oznaczających m.in. sprzedaż wysyłkową do innych krajów Unii Europejskiej (oznaczenie SW), istnienie powiązań między nabywcą a dostawcą lub usługodawcą (oznaczenie TP), transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności (oznaczenie MPP). Osobne kody uzyskały również wybrane działania związane z eksportem, importem, usługami turystycznymi, czy też transferem bonów.

Należy pamiętać także o obowiązkowym oznaczaniu dowodów sprzedaży. Dla raportów z kas rejestrujących stosujemy oznaczenie RO, dokumenty wewnętrzne oznaczamy jako WEW, natomiast faktury wystawiane do paragonów zyskały oznaczenie FP.


Jakie usługi i towary są objęte kodami GTU?GTU 01
Napoje alkoholowe


GTU 02
Dostawa: benzyny, gazu płynnego, oleju napędowego, paliw ciekłych i biopaliw
– dokładne oznaczenia wskazane są w art. 103 ust. 5aa Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)


GTU 03
Oleje opałowe i smarowe


GTU 04
Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych


GTU 05
Dostawa odpadów, m.in.: ze szkła, papieru, gumy, tworzyw sztucznych i surowców wtórnych
– dokładna lista wskazana jest w poz. 79–91 załącznika nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)


GTU 06
Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich


GTU 07
Pojazdy i części samochodowe


GTU 08
Metale szlachetne i nieszlachetne


GTU 09
Leki i wyroby medyczne


GTU 10
Budynki budowle i grunty


GTU 11
W zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych


GTU 12
Usługi o charakterze niematerialnym:
- doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.


GTU 13
Transportowe i gospodarki magazynowej