• Godziny otwarcia: Pon - Pt 7:00 - 17:00
 

Trzy proste kroki do zmiany biura rachunkowego na TaxBee

Kiedy zmienić biuro rachunkowe?


Nie należy bagatelizować pierwszych oznak złego lub nierzetelnego prowadzenia Twojej księgowości.

Z decyzją o zmianie biura nie warto zwlekać, ponieważ właściciel firmy również jest obciążony ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za rozliczenia podatkowo - finansowe.

Jeśli przedsiębiorca zostanie ukarany za nieprawidłowości podatkowe, może on dochodzić odszkodowania z polisy OC biura rachunkowego (posiadanie polisy jest obowiązkowe).
Właściciel biura rachunkowego może też odpowiadać karnie za zaniedbania.

TaxBee | Biuro rachunkowe dla fajnych firm

Kiedy tylko zauważysz, że:


 • Księgowy nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące nowych technologii oraz nie dba o swój rozwój w tych kwestiach,

 • Biuro nie informuje Cię o możliwościach obniżenia Twoich podatków,

 • Problemy musisz rozwiązywać samodzielnie, pytając urzędników lub innych specjalistów,

 • W Twoich rozliczeniach pojawiły się błędy albo dokumenty nie zostały złożone w terminie,

 • Masz wrażenie, że obecna księgowość nie nadąża za rozwojem Twojej firmy,

 • Musisz długo czekać na odpowiedź bądź odpowiedź jest sprzeczna z rzeczywistością.


To znak, że czas na zmiany!Trzy Proste Kroki Do Zmiany Biura Rachunkowego Na TaxBee

01
02
03
Wypowiedz umowę o świadczenie usługi księgowej, podpisz umowę z nowym biurem.
Zacznij od wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez Twoje obecne biuro rachunkowe. W większości umów ustalany jest okres wypowiedzenia - z tego względu,
gdy zdecydujesz się na zmianę, jak najszybciej rozwiąż “starą” umowę. Z podjęciem decyzji o zmianie biura nie musisz czekać na określony moment
(np. początek roku kalendarzowego) - jesteśmy gotowi podjąć się prowadzenia Twoich rozliczeń wtedy, gdy tego potrzebujesz.


Następnie podpisz umowę z TaxBee, abyśmy mogli przejąć od Ciebie wszystkie obowiązki księgowe w Twojej firmie.
Zaktualizuj wpis do CEiDG.
Następnie zaktualizuj wpis do CEiDG na formularzu CEiDG-1.

W punkcie 01 uzupełniamy datę, w której wchodzi w życie nowa umowa o świadczenie usług z nowym biurem rachunkowym.

W punkcie 21 należy wpisać nazwę oraz numer NIP biura rachunkowego.

W punkcie 22 adres miejsca przechowywania dokumentacji Twojej firmy przez nowe biuro rachunkowe.

Pamiętaj, aby uwzględnić datę, w której powstała zmiana, tj. datę, od której wchodzi w życie umowa o świadczenie usługi księgowej z nowym biurem rachunkowym.
Najczęściej znajduje się ona w jednym z pierwszych punktów umowy.

Wniosek CEiDG-1 trzeba złożyć maksymalnie w terminie 7 dni od daty, w której nastąpiła zmiana w urzędzie miasta lub gminy. Formularz można złożyć również prędzej uwzględniając w nim datę przyszłą.

Zmiany możesz dokonać samodzielnie, ale możemy również zaktualizować wpis za Ciebie - na podstawie pełnomocnictwa.
Odbierz dokumentację i przekaż ją do nowego biura.Odbierz dokumentację od poprzedniego biura rachukowego i przekaż ją nam. Dostęp do pełnej dokumentacji jest niezbędny, ponieważ dzięki niej możemy w pełni wdrożyć
się w specyfikę działania Twojej firmy, a także w sposób niezakłócony kontynuować prowadzenie rozliczeń.


Dokumentacja musi zawierać:

 • wydruki z KPiR z całego okresu rozliczanego przez dotychczasowe biuro rachunkowe lub dzienniki księgowań i zestawienia obrotów i sald,

 • rejestry VAT zakupów i sprzedaży,

 • wszelkie ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu,

 • deklaracje rozliczeniowe ZUS,

 • deklaracje podatkowe (np. VAT-7, VAT-7K) oraz potwierdzenia ich wysłania,

 • struktury JPK wraz potwierdzeniem wysyłki,

 • dokumentację związaną z kadrami i płacami,

 • faktury, rachunki, wyciągi bankowe, potwierdzenia zapłaty należności, umowy,

 • wszystkie inne dokumenty przekazane do biura rachunkowego.